Đặt tiệc nhanh

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán: Nhà hàng Cây Dù chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

- Thanh toán bằng tiền mặt

- Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Sau khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Cây Dù, khách hàng sẽ kiểm tra cũng như xác nhận lại thông tin và ký vào hoá đơn để thanh toán cho nhà hàng

Bài viết liên quan:

-->